Onze services

Corporate communicatie

Van Kempen Associates richt zich op de relatie van haar opdrachtgevers met stakeholders, media en samenleving. Wij helpen bij het bouwen aan en behouden van een goede reputatie: door publiciteit te zoeken of soms juist niet. Wij verdiepen ons in de markten van onze opdrachtgevers, identificeren relevante issues en schakelen snel. Wij ontwikkelen de communicatiestrategie, vertalen die in een tactische aanpak en zorgen waar gewenst voor de uitvoering daarvan. Van Kempen biedt ook projectmatige ondersteuning in fusie- en overnametrajecten, herstructureringen, fundamentele herziening van de ondernemingsstrategie of het aan- en aftreden van bestuursleden.

Naar boven

Financiële communicatie

Onze associates zijn gespecialiseerd in het vertalen van ingewikkelde financiële vraagstukken naar doelgroepen die minder goed zijn ingevoerd. Financiële communicatie begint bij kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers en is essentieel in de communicatie over strategische positionering, grote transacties of claims en financiële disputen. Wij zijn thuis in complexe gestructureerde producten en derivaten en in de technische issues die spelen met toezichthouders. Complex maakt – vaak ten onrechte – verdacht. Wij zorgen dat uw boodschap goed over het voetlicht komt.

Naar boven

Investor Relations

Van Kempen Associates adviseert en ondersteunt (beursgenoteerde) bedrijven bij een heldere en consistente positionering binnen de strikte regelgeving op het gebied van communicatie met aandeelhouders, analisten en pers. Wij begeleiden de ontwikkeling van de financiële communicatiestrategie en de uitvoering daarvan, formulering van kernboodschappen, de keuze van de communicatiemiddelen en -momenten, het redigeren van persberichten tot en met jaarverslagen,

Naar boven

Issue communicatie

Van Kempen Associates is gespecialiseerd in de communicatie rond kwesties die maatschappelijk gevoelig liggen of omstreden zijn. Over topbeloning bijvoorbeeld, of mededinging, of rond herstructurering, overnames en juridische conflicten. Wij zijn gespitst op de mogelijkheden om uw organisatie in dit krachtenveld proactief te positioneren en om u voor te bereiden op vragen of confrontaties die een alerte reactie vereisen. In alle gevallen helpen wij u regie te houden over uw boodschap.

Naar boven

Crisis communicatie

In een crisis moet er snel geschakeld kunnen worden, extern en intern; wij zijn hierop ingespeeld en zijn 24/7 beschikbaar. in een snel veranderende en dikwijls chaotische omgeving. Nauwkeurigheid en snelheid zijn daarbij essentieel. Want feitelijke onjuistheden worden snel overgenomen en verspreid als de waarheid.
Ons team maakt een snelle inschatting van de situatie en een inventarisatie van politieke, bestuurlijke en media risico’s. Op grond daarvan bieden wij u de juiste communicatieaanpak, waarmee u regie houdt over uw boodschap, risico’s vermindert en uw reputatie beschermt.

Naar boven

Litigation PR

Litigation PR is het proactief behartigen van mediarelaties en reputatiebeleid in geschillen tussen organisaties, van het ontstaan tot het schikken tot een rechtszaak. Anders dan in Angelsaksische landen is het in Nederland een vrij onbekend fenomeen, maar dat verandert door nieuwe wetgeving die mogelijk maakt dat steeds meer (internationale) geschillen onder Nederlands recht zullen worden betwist.
Van Kempen Associates is gespecialiseerd in litigation PR en heeft in de afgelopen jaren opdrachtgevers geadviseerd in een aantal zaken met een hoog profiel. Heeft het dispuut een internationale dimensie, dan werken wij samen met gespecialiseerde partners van de CLC Alliantie. Onze kernkwaliteiten zijn begrip van juridische procedures, de beperkingen die deze opleggen en een goed gevoel voor de reflexen van de media. Van Kempen is gewend in discretie te opereren en in nauwe samenwerking met senior management, interne PR-afdeling en met de advocaten. Wij zijn in staat om de media en het brede publiek inzicht te geven in de merites van een dispuut, het proces, de juridische argumenten en de doelen. Daarbij is ons ultieme doel de risico’s te verminderen en uw reputatie te beschermen.

Naar boven

Maatschappelijke positionering

Politiek, consumentenverenigingen, media en organisaties komen samen in een krachtenveld waarbinnen een onderneming haar plaats moet bepalen. In dit veld kunnen tal van issues de kop opsteken, gedreven door wetgeving, juridische vraagstukken, sociale overwegingen. Soms komt het initiatief van de opdrachtgever, soms wordt deze er ongewenst bij betrokken. Van Kempen adviseert bestuurders en commissarissen bij het innemen van de juiste plek in deze politiek-maatschappelijke context en bij het agenderen van thema’s op de publieke agenda. Wij nemen initiatief als het gaat om politieke en ambtelijke bewustwording en zorgen ervoor dat doelen en belangen zijn afgebakend, ondersteund door puntige argumentatie en documentatie.

Naar boven